Menu

P97

Ürün Tasarımı
Categories

Tasarım milenyumun ilk yılında yapıldı. Halen ulusal bir markanın kataloğunda yer almakta ve yıllara karşı direnmekte.

– design by Huseyin Hazar –

Proje 97…Ürününün 4 farklı versiyonu sonradan firma
tarafından geliştirilerek, tam bir ürün serisine dönüşmüştür.
Share

Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir Demo/Test sistemidir. — Sipariş işlemleri sonladırılamayacaktır, Lütfen herhangi bir ödeme işlemi yapmayın. Dismiss